• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Verenigingsleven

Verenigingsleven

Bijbellezing
Bij de Bijbellezing behandelen we een Bijbelboek of een gedeelte daarvan, vers voor vers. De inleiding hierover wordt gehouden door de predikant. 

Bijbelkring

Bij de Bijbelkring behandelen we een Bijbelgedeelte. Deze wordt geleid door oud. M. de Groot, die een korte inleiding houdt. Vervolgens bespreken we het gedeelte aan de hand van vragen in groepjes en ten slotte plenair. De Bijbelkring duurt van 19:45 tot ca. 21:45.

Vrouwenvereniging
Vrouwenvereniging is er telkens op woensdagavond van 19:45 tot uiterlijk 21:45. We behandelen het boekje dat is uitgegeven door de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.

Mannenvereniging
De mannenvereniging is telkens op woensdagavond van 20:00 tot uiterlijk 22:00. Eén van de leden houdt een inleiding over een Bijbelgedeelte, waarover we verder met elkaar doorspreken.

Ouderenmiddag
De ouderenmiddag is telkens op donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00. De predikant houdt een meditatie en na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen, of er wordt voorgelezen uit een levensbeschrijving.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit