• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Verenigingsleven

Verenigingsleven

Bijbellezing
Bij de Bijbellezing behandelen we een Bijbelboek of een gedeelte daarvan, vers voor vers. De inleiding hierover wordt gehouden door de predikant. In tegenstelling tot in een kerkdienst is hier de gelegenheid om vragen te stellen. Zo kunnen we als gemeente én onderwezen worden én met elkaar van gedachten wisselen! Een Bijbellezing begint om 19:30, duurt tot ca. 21:30 en wordt gehouden in de bovenzaal van de Immanuëlkerk.

Vrouwenvereniging
Vrouwenvereniging is er telkens op woensdagavond van 19:45 tot uiterlijk 21:45. We behandelen het boekje dat is uitgegeven door de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.

Mannenvereniging
De mannenvereniging is telkens op woensdagavond van 20:00 tot uiterlijk 22:00. Eén van de leden houdt een inleiding over een Bijbelgedeelte, waarover we verder met elkaar doorspreken.

Ouderenmiddag
De ouderenmiddag is telkens op donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00. De predikant houdt dit jaar een meditatie over een Psalm. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen, of er wordt voorgelezen uit een levensbeschrijving.

Psalmzanguur
Zaterdagavond van 19:00-20:00 uur. Dit is bedoeld voor heel de gemeente!

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit