• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Verenigingsleven

Verenigingsleven

Bijbelkring
Bij de Bijbelkring behandelen we een Bijbelgedeelte in groepjes en daarna plenair. Het duurt van 19:45 tot ca. 21:45.

Vrouwenvereniging
Vrouwenvereniging is er telkens op woensdagavond van 20:00 tot uiterlijk 22:00. We behandelen het boekje dat is uitgegeven door de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.

Mannenvereniging
De mannenvereniging is telkens op woensdagavond van 19:45 tot uiterlijk 21:45. Eén van de leden houdt een inleiding over een Bijbelgedeelte, waarover we verder met elkaar doorspreken.

Ouderenmiddag
De ouderenmiddag is telkens op donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit