• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Jeugdwerk

Jeugdwerk

Catechisaties
De catechisatie wordt op maandagavond gehouden in de bovenzaal van de Immanuëlkerk.

Kinderclubs
Voor de kinderen van 4-12 jaar zijn er kinderclubs. Tijdens de clubavond/-morgen wordt er een Bijbelstudie gedaan. Na de pauze wordt er een verwerking gedaan, geknutseld of doen we een spel.

Club ‘Benjamin’
Leeftijdscategorie: (basisschool)groep 1-3; zaterdagmorgen, 10:30-11:45 uur.

Club ‘Het mosterdzaadje’
Leeftijdscategorie: (basisschool)groep 4-5; dinsdagavond, 18:30-19:45 uur.

Club ‘De Zaaier’
Leeftijdscategorie: (basisschool)groep 6-8; dinsdagavond, 18:30-19:45 uur.

Jeugdverenigingen
Voor de jeugd van 12 jaar en ouder zijn er twee jeugdverenigingen. Er is bij allebei een mix van bezinning en ontspanning.

JV Obadja 12+
Leeftijdscategorie: 12 tot 15 jaar; vrijdagavond, 19.30-ca. 21.30 uur.

JV Obed 15+
Leeftijdscategorie: 15 jaar en ouder; zaterdagavond, 19.30-ca. 21.30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit