• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Agenda

Agenda

Kerkdiensten
19 sep2021

9:30: ds. M. van Reenen; 14:30 en 18:30: ds. M. van Reenen

lees meer
Catechisatie
20 sep2021

Voor informatie: zie kerkbode.

lees meer
Vrouwenvereniging
22 sep2021

Thema: Openbaring 1

lees meer
Kerkdiensten
26 sep2021

9:30: ds. M. van Reenen; 14:30: ds. M. van Reenen

lees meer

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit