• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Welkom

Welkom

Goed dat u hier komt kijken! Op de website, het digitale uithangbord van de Hersteld Hervormde Gemeente Oldebroek-'t Harde. 

 

De belangrijkste activiteit van een christelijke gemeente is de zondagse eredienst. Hier bent u van harte welkom, de deuren staan open, de plaatsen zijn vrij en de boodschap is voor iedereen. Uiteraard kunt u de diensten ook thuis digitaal mee- of naluisteren. Om te weten waarover de preek zal gaan, wat er gezongen wordt en hoe u er over zou kunnen naspreken kunt u hier de liturgie downloaden bij de diensten van zondag 15 mei. 

We komen ook op allerlei manieren doordeweeks bij elkaar. Woensdag is de gewone avond; ook deze kunt u digitaal beluisteren. Bij de Bijbellezing (eens in de maand) bent u sowieso welkom, neem voor andere bijeenkomsten eerst even contact op. Dat geldt overigens ook voor kinderen, voor wie er clubs zijn. Uiteraard kunt u ook over allerlei andere zaken contact opnemen.  Voor al uw vragen over de praktijk van het kerk-zijn en over de inhoud van het geloof. Of met een hulpvraag waarin leden van een christelijke gemeente misschien iets voor u kunnen betekenen.

Voor hoe je als gezin goed vorm kunt geven aan de omgang met Gods Woord thuis hier wat tips.

De achterliggende twee jaar kwam de vraag regelmatig op, waarom de kerk eigenlijk open zou blijven. Toen hebben we deze brief geschreven. De boodschap daarvan blijft geldig. De vraag hoe wij staan tegenover God is de allerbelangrijkste. De echte verbondenheid met elkaar is daar nauw aan verbonden. Juist in de kerk leren we aandacht te hebben voor deze geestelijke werkelijkheid. 

Van harte Gods zegen gewenst! En wie weet tot ziens!

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit