• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Welkom

Welkom

Waarom kerk? - Lees daarover deze boodschap!

Goed dat u hier komt kijken! Op de website, het digitale uithangbord van de Hersteld Hervormde Gemeente Oldebroek-'t Harde. 

De belangrijkste activiteit van een christelijke gemeente is de zondagse eredienst. Hier vindt u ook de liturgie voor de diensten van zondag 19 september. Deze diensten kunt u thuis  ook digitaal meeluisteren. (Dat geldt trouwens ook voor onze doordeweekse bijeenkomsten.) Voor hoe je dit als gezin goed vorm kunt geven hier wat tips.

Hoe mooi het ook is om thuis mee of na te lusiteren, toch kan dat het samenkomen niet vervangen. Daarom gaan de kerkdeuren iedere zondag open om mensen (al is het minder dan gewoonlijk) te ontvangen, en bent u als voorbijganger ook welkom (wel alleen na aanmelding, dus neem daarvoor contact op). 

Misschien is het wel uw vraag, waarom christenen de kerkgang zo belangrijk vinden dat zij op zondag - met in achtneming van allerlei maatregelen - samenkomen. Zou het geen daad zijn van liefde (solidariteit) om thuis te blijven? Nee, de liefde dringt juist tot samenkomen:

De liefde van God

In de kerk belijden wij de grootheid van God. Hij heeft recht op ons, aan Hem zijn wij verantwoording schuldig. En in Zijn grote liefde wil Hij zonden vergeven en mensen in Zijn nabijheid brengen. Die roep van liefde kunnen en mogen wij niet naast ons neerleggen. Daarom komen wij naar de plaats waar Hij - naast andere zaken - ons Zijn liefde verkondigt.

De liefde tot God

Wie aangeraakt wordt door deze liefde, krijgt liefde tot Hem. Dat uit zich onder andere in een sterk verlangen om daar te zijn waar Hij het meest dichtbij wil komen: de samenkomst van Zijn gemeente. Kerkgang is dus niet in de eerste plaats te vergelijken met een hobby maar met een relatie.

De liefde tot de naaste

We weten ons mede verantwoordelijk voor de gezondheid van onze naaste. Maar zeker in de kerk horen we dat lichamelijke gezondheid niet het één en het al is. Niet alleen de relatie tot God, maar ook onderlinge relaties zijn onmisbaar voor het welzijn van een mens. Voor een samen-leving is samen-zijn onmisbaar. En het samen-zijn van de gemeente is mede een oproep om dienstbaar te zijn aan de naaste.

 

Hebt u nog vragen, neemt u gerust contact met ons op. Voor al uw vragen over de praktijk van het kerk-zijn en over de inhoud van het geloof. Of met een hulpvraag waarin leden van een christelijke gemeente misschien iets voor u kunnen betekenen.

 

Van harte Gods zegen gewenst! En wie weet tot ziens!


  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit