• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Welkom

Welkom

Kerkdiensten

In de kerk gaat het om God en Zijn Woord. Daar is iedereen van harte welkom. In deze tijd is dat niet zomaar mogelijk, maar als u er wel behoefte aan hebt, neemt u dan contact op. Ook als u vragen hebt over het geloof. Thuis kunt u met onze zondagse kerkdiensten meeluisteren.
We wensen u allen van harte Gods zegen toe. 

Voor iedere avond

In deze tijd, waarin u veel thuis moet zijn, geven we u de gelegenheid om 's avonds mee te luisteren met een uitzending vanuit onze kerk. Maandag, woensdag en zaterdag om 19:30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit