• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Welkom

Welkom

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Oldebroek - 't Harde!

De belangrijkste activiteit van een christelijke gemeente is de zondagse eredienst. Hier bent u van harte welkom, de deuren staan open, de plaatsen zijn vrij en de boodschap is voor iedereen. Uiteraard kunt u de diensten ook thuis digitaal mee- of naluisteren/kijken. Voor hoe je als gezin goed vorm kunt geven aan de omgang met Gods Woord thuis hier wat tips.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit