• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Welkom

Welkom

Goed dat u hier komt kijken! Op de website, het digitale uithangbord van de Hersteld Hervormde Gemeente Oldebroek-'t Harde. 

De belangrijkste activiteit van een christelijke gemeente is de zondagse eredienst. Hier vindt u ook de liturgie voor de diensten van zondag 16 januari. Deze diensten kunt u thuis  ook digitaal meeluisteren. Dat geldt trouwens ook voor onze doordeweekse bijeenkomsten.

Hoe mooi het ook is om thuis mee of na te lusiteren, toch kan dat het samenkomen niet vervangen. Daarom gaan de kerkdeuren iedere zondag open om mensen te ontvangen, en bent u als voorbijganger ook welkom. In de kerk hanteren we de 1,5-meterregel, en dus kan slechts een gedeelte van de gemeente tegelijk naar de kerk, maar we zorgen dat er altijd plaats gemaakt kan worden voor gasten. Schroom dus niet om langs te komen (al waarderen we het als u vooraf contact opneemt). U kunt uiteraard ook voor andere dingen contact opnemen.  Voor al uw vragen over de praktijk van het kerk-zijn en over de inhoud van het geloof. Of met een hulpvraag waarin leden van een christelijke gemeente misschien iets voor u kunnen betekenen.

Voor hoe je als gezin goed vorm kunt geven aan de omgang met Gods Woord thuis hier wat tips.

De achterliggende anderhalf jaar kwam de vraag regelmatig op, waarom de kerk eigenlijk open zou blijven. Toen hebben we deze brief geschreven. De boodschap daarvan blijft geldig. De vraag hoe wij staan tegenover God is de allerbelangrijkste. De echte verbondenheid met elkaar is daar nauw aan verbonden. Juist in de kerk leren we aandacht te hebben voor deze geestelijke werkelijkheid. 

Van harte Gods zegen gewenst! En wie weet tot ziens!

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit