• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Contact

Contact

Kerkgebouw:
Immanuëlkerk
Zuiderzeestraatweg 93
8096 BE Oldebroek
Tel.: 0525-701140

Koster:
Dhr. W. van de Grift
woutervandegrift@hotmail.com

Scriba:
Dhr. M. de Groot
scriba@hhgoldebroek.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit