• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Kerkradio

Kerkradio

Normaalgesproken is meeluisteren via internet enkel beschikbaar voor gemeenteleden die zich daarvoor hebben aangemeld.

In deze bijzondere periode, waarin kerkdiensten teruggeschroefd zijn en scholen gesloten, is het anders. We stellen de mogelijkheid om mee- of na te luisteren voor iedereen open. Via deze link kunt u de diensten mee- en terugluisteren.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit