• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Kerkgebouw

Kerkgebouw

Ruim 8 jaar heeft de gemeente haar kerkdiensten belegd in de aula van de Eben-Haëzerschool. In juni 2012 werd de Immanuelkerk in gebruik genomen. Jaren is er gewerkt om van deze monumentale boerderij een kerkzaal te maken plus alle andere begenodigdheden. Voor meer info, lees twee artikelen die in de pers verschenen zijn: 'Van oude boerderij tot kerk' en 'Kerk in een boerderij'.

Klik hier voor meer foto's.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit