• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Kerkbode

Kerkbode

Plaatselijke kerkbode
Maandelijks komt er een kerkbode uit waarin al het gemeentenieuws is opgenomen. Opgave, wijziging of opzeggen kan bij de scriba. Jaarlijks wordt u om een vrijwillige bijdrage gevraagd zodat de printkosten (printer, papier, post, etc.) gedekt kunnen worden.

Veluwse Kerkbode
Het plaatselijke gemeentenieuws wordt ook opgenomen in de Veluwse Kerkbode. Het is vaak wat beknopter, maar deze kerkbode verschijnt wel iedere week. Hier leest u ook kerkelijk nieuws van andere gemeenten op de Veluwe, zowel van gemeenten binnen de HHK als binnen de PKN.

Zicht op de kerk (uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk)
Het is mogelijk het tweewekelijkse landelijk kerkblad te ontvangen met daarin nieuws en bezinnende artikelen. Meer info.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit