• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Agenda

Ouderenmiddag

Thema: Psalm 28. Tijd: 14:00-16:00.

16 sep2021

Indien u aanwezig wilt zijn, neem dan contact op.

Thuis mee- of naluisteren is ook mogelijk.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit