• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Agenda

Bijbellezing

Thema:Heiligheid in het huwelijk (Gen. 19 en 20).

13 jan2021

Tijd: 19:30 tot 20:30.

Indien u aanwezig wilt zijn, neem dan contact op.

Thuis mee- of naluisteren is ook mogelijk.

HHG Oldebroek - 't Harde nieuws

bekijk alle nieuws

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit